Klubben etablerer både faste, varierende og mer uformelle aktiviteter i sommerhalvåret. Klubben har fokus på sosial og inkluderende aktivitet og alle anmodes om aktivt å bidra til at vi engasjerer oss sammen.

Hvorfra aktiviteter foregår om ikke annet er oppgitt

Se menyvalget Lokasjoner & Utstyr for mer informasjon om hvorfra kajakk- og båtutlån foregår.

Oversikt aktiviteter

Aktivitetene legges ut på APKs Facebook-side og utdrag vises til høyre.