Oversikt arrangementer

Se APK Aktivietskalender for en overordnet oversikt over utadrettede aktiviteter.

Arrangementene  legges ut i ulike aktuelle kanaler, blant annet ofte på APKs Facebook-hovedside eller på APKs medlemsgruppe og i Spond Club-løsningen med egen Spond app som brukes internt  av medlemmer i klubben og for oppfølging frivillige/vaktplaner.

Klubben etablerer både faste, varierende og mer uformelle arrangementer  i egen regi med hovedvekt på sommersesongen. 

Klubben har fokus på sosial og inkluderende aktivitet og alle anmodes om aktivt å bidra til at vi engasjerer oss sammen. APK vurderer hvert år hvilke felles arrangementer en en vil delta på, eksempelvis Havnelangs Oslo HavnOslo Kulturnatt, Grønlands Torg Internasjonale Torgdag, Elvelangs i fakkellys mv.

APK om både tett og mer sporadisk samarbeid med frivillige organisasjoner og andre som ønsker å samarbeide. APK er pt. også med i driftsstyret i Oslo Fjordhage på Sukkerbiten som er et av flere sosiale initaitiver vi heier på sammen med veldig mange andre.

Turer

 Organiserte, egenorganiserte turer og turer på egen hånd er en sentral del av klubbens virksomhet. 

Du kan lese mer om organiserte og egenorganiserte turer ved å klikke her.

Hvorfra arrangementer foregår om ikke annet er oppgitt

Se menyvalget Lokasjoner & Utstyr for mer informasjon om hvorfra kajakk- og båtutlån foregår.