fbpx

JOY VIL KOMME MED EGEN INFO NÅR BOOKING BÅTER ER KLART FOR 2020.


Før booking sett deg inn i og sikre at du vil etterleve sjøvett-/vikepliktsregler og øvrig info på flikene nedenfor.

UTLÅNSTIDSPUNKT MÅ AVTALES PÅ TLF 917 37 283 I TILLEGG TIL BOOKING NEDENFOR: En håper på sikt å få til selvbetjent utlån, men inntil videre må en kontakte JOY og avtale utlåsing av utstyr (og en stiller så langt en kan). Dette forenkles om du booker litt i forkant.

Loading...

Målgruppe

 • Reglene nedenfor gjelder for alle brukere av JOYs båtutlån
 • Ansvarlig låntaker av utstyr skal være minst 21 år.
  – De under 20 år må ha med seg en ansvarlig låntaker på minst 21 år som kan følge opp øvrige deltakere.
 • Du må kunne fremvise booking og gyldig ID med foto (bankkort/pass/førerkort).

Godkjenning/kansellering av den enkelte booking

 • Tilgang til selvbetjent utlån og leie gjøres via booking-funksjonen.
 • Kanselleringer gjør du ved å sende e-post til post@joy4u.no.
 • JOYforbeholder seg retten til å kunne kansellere en booking i etterkant om det er forhold som tilsier dette.
 • En mister retten til lån ved brudd på disse reglene.

 

Sjøvettregler

Følgende er gjengivelse av sjøvettreglene for fritidsbåttter fra Sjøfarttsdirektoratet:

 1. Tenk sikkerhet
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg sjøveisreglene
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
  Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru
  Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter.
 7. Vis hensyn
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

IKKE STÅ OPPREIST, SITT NED OG SITT ROLIG!

Vikepliktsregler

Lær deg vike.pliksreglenee til sjøs. Oppsummert:

 1. Du har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord (høyre).
 2. Du har vikeplikt for båter du innhenter.
 3. Motorbåter har vikeplikt for seilbåter under seil.
 4. Fritidsbåter har alltid vikeplikt for nyttefartøyer (norsk særregel – forenklet)

Særlige regler knyttet til utlån ifbm. Corona (Covid-19) viruset

Bruker av båtustyr må inntil videre etterleve følgende ved lån av utstyrr:
 • Vask hendene med såpe eller sprit før/etter tur (NB: ikke vann på stedet, ha eventuelt med egen håndvask).
 • Bruk hansker e.l. om du har.
 • Hold avstand – minst 1 meter og ha maks 20 personer i gruppen.
 • Desinfiser båtutstyr før og etter bruk.
 • Ikke lån utstyr om du hoster, ikke er i form mv.

Nevnte vil endres i takt med offentlige føringer og de praktiske tilpasninger NIF og NPF setter.