Akerselva Padleklubb samarbeider i dag tett med blanet annet følgende aktører:

Mad Goats Kajakkskole

Mad Goats Kajakkskole tilbyr rabatterte priser på flere av sine kurs og turer for alle medlemmer av Akerselva Padleklubb. 

Har du eksempelvis ikke våttkort eller ønsker å delta på fordypnings- eller sikkerhetskurs så er Mad Goats en av flere lokale aktører.

Joint Organization for Youth (Joy)

Joy arbeider med tilbud til barn, unge og barnefamilier året igjennom og har også ro-/elmotor-båter i Akerselva ved Olafiagangen (Vaterland) sommerstid for gratis utlån. 

Nevnte båtutlån og padleklubbens tilbud er samordnet der dette er praktisk.