Akerselva Padleklubb (APK) ble stiftet 15.12.2018 med foretaksnummer 922 034 176 og vi håper at nettopp du vil være med. Historien til APK startet allerede i 2012 hvor et nabolagsintiativ ble det Akserselva Kajakklubb som senere ble til Akerselva Padleklubb.

Akerselva Padleklubb arbeider med å fremme padling og roing i Akerselva og Oslofjorden. For eksempel: kajakker, kanoer, SUP-brett, robåter med videre. Klubben ønsker å bidra å tilføre aktiviteter i nærmiljøet.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

  1. Organisere klubbmedlemmer og tilhørende fellesskap.
  2. Organisere turer I Akerselva og Oslofjorden.
  3. Organisere lagring og sjøsetting-muligheter for kajakk mv.
  4. Bidra til nærmiljøaktiviteter, med spesielt fokus på barn og ungdom.

Klubben ønsker også å bidra inn i Områdeløft Grønland og Tøyen rundt å bidra rundt oppvekstmiljø og -muligheter for barn og unge.

Klubbentilsluttet seg Norges Idrettsforbund og særforbundet Norges Padleforbund  sommeren 2019 slik at vi baserer vårt arbeid på godt etablerte prinsipper og støtteverktøy.

Alle som ønsker å bli medlem eller på annen måte engasjere seg bes ta kontakt!