Natur og miljø

 APK har en egen arbeidsgruppe som har ekstra fokus på konkrete forhold hvor APK kan bidra positivt i forhold til natur og miljø.  

En helt helt konkret er cleanup-turer i Akerselva og Oslofjorden og bidrag for å synliggjøre naturmangfoldet og deltagelse på gitte arrangementer, eksempelvis Plastrusken, Hold Norge Rent og lignende felles-events, FNs Havdag, Passion for Ocean-festivalen og Friluftslivets uke

DnT har også flere digitale friluftskurs som kan anbefales.

 

Forum for Natur og Friluftsliv

APK er også medlem av Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) som er et viktig fellesskap som bidrar til følgende:

  • øke eget kontaktnettverk  
  • øke kompetanse gjennom relevante kurs og seminarer i regi av FNF
  • holde oss oppdatert på viktige natur- og friluftslivsaker i fylket.
  • medvirke i utviklingen av forumet  
  • stemmerett på årsmøtet  
  • synliggjøring av av egen organisasjon 

APK skal ovenfor FNF sørge for følgende:

  • informere våre medlemmer om FNF og arbeidet de utfører. Vi henstiller de av våre medlemmer som ønsker å følge FNF fortløpende også om å melde seg på deres nyhetsbrev via fnf-nett.no/oslo og følge de via facebook på via facebook.com/FNFOslo.
  • ha en kontaktperson for FNF-arbeidet i styret. Dette er styreleder mens teamleder for APK Team Arrangementer og Milljø står for mye av det utførende.
  • bidra med innspill og tilbakemeldinger i saker som er relevante for deres organisasjon
  • søke å delta på årsmøtet i FNF.