Klubben gjennomfører sommer/høst 2022 utfra midler tildelt fra Sparebankstiftelsen. Våttkort-introkurs på 3 timer (ingen egen-kost) til unge 14-30 år som bor fast i Bydel Gamle Oslo eller har tilknytning til bydelen og som ikke er i arbeid. Grupper fra lag/foreninger kan også forespørre kurs.

Dette inngår i klubbens engasjement for å aktivisere unge i opplæring og bruk av kajakk.  I 2019, 2020 og 2021 ble det avholdt henholdsvis 130, 125 og 135  kurs – for 2022 er det førstemann til mølla osv. og hvor APK må prioritere avhengig av forespørsel. 

Forutsetninger for å kunne forespørre plass til gratis kurs:

  • Alder 14-30 år.
  • Ikke i arbeid.
  • Fastboende med adresse i Bydel Gamle Oslo eller har en tilknytning til bydelen. Sjekk her om bostedsadressen din er i Bydel Gamle Oslo.
    Forespørsler utover dette vil kunne vurderes enkeltvis.
  • Svømmedyktig og i alminnelig god form.
  • Klubben vil vurdere henvendelser enkeltvis.
  • Kurs dekkes så langt det finnes midler.
  • Lag/foreninger og grupper av personer kan også sende inn en forespørsel mht. gruppeorganisering.

 De utenfor målgruppen kan få rabatterte priser på kajakkkurs som APK-medlem.

Kontakt APK om du eller dere har spørsmål rundt nevnte!

Ung i APK

Se ung.apk.no for mer info om klubbens ungdomsmiljø

Bli medlem i APK med mulighet for å låne kajakkutstyr

Du kan om du vil etterpå også velge å bli medlem i klubben med en veldig lav årskontingent så du enkelt kan prøve ut padling mer etter ditt første kurs.

Det gir deg mulighet til å låne kajakkutstyr av klubben og enkelt å kunne fortsette med padlingen. Du er samtidig med å bygge oppunder klubben som et tilbud i nærområdet for barn og unge. Se infoskriv til detalkere nedenfor for mer info:

Våttkort introkurs hav

Intro-kursene er morsomme, lærerike og spennende for alle! 

Padling er gøy

Kom igjen og bli med! Med eget våttkort kan du leie eller låne kajakk. Som APK-medlem kan du bruke klubbens kajakker.