For medlem må årskontingent være betalt før du fyller ut skjemaet (gjelder ikke unge som forespør gratis kurs for unge).