Vil du bli medlem i APK?

Vi trenger både aktive og støttemedlemmer. Se Bli medlem for mer informasjon. Målet er at APK skal være en nærområdeklubb du og mange har glede av – se Formål for mer informasjon.

Hva koster medlemskapet

Årskontingent er satt til  kun kr 100,-.

Hva får du som medlem

  • Du kan låne kajakk, kano og SUP med tilhørende utstyr gratis fra lager lokalisert i Olafiagangen (Akerselva/Vaterland).  Se Lokasjoner & Utstyr. Du må kunne fremvise Våttkort ved lån av kajakk.
  • Du får inntil 20 % på det meste av utstyr hos West System ved fremivsing av APK-medlemskort på mobil-appen Min Idrett.
  • Du får rabatter via utdelte rabattkoder på følgende tjenester hos våre samarbeidspartnere Mad Goats og Green Boats:


Tjeneste

APK-medlem

14-30 år

APK-medlem

31 og eldre


Anmerkning

Kajakkurs og turer

40 % rabatt

30 % rabatt

Mad Goats, Aker Brygge eller oppgitt lokasjon

Kajakkleie

3 timer/kr 100,-


andre alternativer:

40 % rabatt

3 timer/kr 100,-

andre alternativer:

40 % rabatt

Mad Goats Langkaia (ved Operaen).

Et alternativ til APKs eget gratis utlån kajakkk, kano- og SUP på Vaterland v/Akerselva.

SUP-leie 

1 time/kr 100,-

2 timer/kr 150,-

1 time/kr 100,-

2 timer/kr 150,-

GreenBoats, Aker Brygge

SUP-kurs, turer og yoga

40 % rabatt

30 % rabatt

GreenBoats, Aker Brygge

Tilbudet gjelder i tråd med når leverandør tilbyr nevnte og ledig kapasitet (sjekk aktivitetskalender/booking). Det er ikke lov å dele rabattkoder med andre eller bruke rabattkoder utenfor egen aldersgruppe  (alle rabatterte  kjøp ettergås og uregelmessig bruk vil etterfaktureres til full pris).

 • APK er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Padleforbund (NPF) med de fordeler dette gir. Eksempelvis forsikringer – se Forsikringer for mer info.
 • APK vil i samarbeid med sine medlemmer organisere  turer, aktiviteter og arrangementer. Utover dette er egenaktivering, gjerne med andre medlemmer, en viktig del av APSs aktivitet.
 • Delta i APKs lukkede medlemsgruppe  på Facebook og bidra til et godt fellessskap.
 • Du blir en del av et lokalt miljø som ønsker å påvirke klubben og eget nærområde i en positiv retning sammen med mange andre i området.
 • Du er med på noe som er gøy og skaper positiv aktivitet for kropp, sjel, nærområde og miljø.
 • Enkel og god tilgang til fantastiske opplevelser på Akerselva og i Oslofjorden!

Hva forventer klubben av deg

 • Vi forventer at du er deg selv og på din egen måte er med på og skaper et godt miljø.
 • Vi forventer at du følger APKs regler for Sikkerhet og Forsikring.
 • Vi forventer at du bruker APKs utstyr på en god måte og melder tilbake om skader mv.
 • Verv gjerne venner og bekjente til å bli medlem av klubben.
 • Vi forventer at du setter deg godt inn i info på APKs hjemmeside.
 • Delta gjerne med å skape dialog og aktivitet i APKs lukkede medlemsgruppe på Facebook.
 • Vi forventer at du kommer med forslag til å gjøre APK bedre.
 • Vi håper du har tid til å bistå litt i ny og ned om du har tid mht. dugnader, frivillighetsarbeid, tillitsverv, arrangementer, turer mv. Se valget Støtt oss på hjemmesiden for info – du kan kan registrere deg som frivillig ved å klikke her. Husk at det er fellesskapet og felles innsats som gjør at APK fungere og ha lave kontingenter, gratis utlån mv.