Vil du bli medlem i APK?

Vi trenger både aktive og støttemedlemmer. Se Bli medlem for mer informasjon. Målet er at APK skal være en nærområdeklubb du og mange har glede av – se Formål for mer informasjon.

Hva koster medlemskapet

Årskontingent er satt til  kun kr 100,- som er NIFs minimumsbeløp.

Hva får du som medlem

 • Du får rabatter på våttkkortkurs og kajakkturer mv. hos vår samarbeidspartner Mad Goats.
 • Du får inntil 20 % rabatt på det meste av utstyr hos West System ved fremvisning av APK-medlemskort på mobil-appen Min Idrett.
 • Du kan låne kajakk med tilhørende utstyr gratis fra lager lokalisert i Olafiagangen (Akerselva/Vaterland) og  til en rimelig leiepris på Langkaia (via partner Mad Goats).  Se Lokasjoner & Utstyr og egen info fra Mad Goats for mer info. Du må fremvise Våttkort.
 • APK er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Padleforbund (NPF) med de fordeler dette gir. Eksempelvis forsikringer – se Forsikringer for mer info.
 • APK vil i samarbeid med sine medlemmer organisere  turer, aktiviteter og arrangementer. Utover dette er egenaktivering, gjerne med andre medlemmer, en viktig del av APSs aktivitet.
 • Delta i APKs lukkede medlemsgruppe  på Facebook og bidra til et godt fellessskap.
 • Du blir en del av et lokalt miljø som ønsker å påvirke klubben og eget nærområde i en positiv retning sammen med mange andre i området.
 • Du er med på noe som er gøy og skaper positiv aktivitet for kropp, sjel, nærområde og miljø.
 • Enkel og god tilgang til fantastiske opplevelser på Akerselva og i Oslofjorden!

Hva forventer klubben av deg

 • Vi forventer at du er deg selv og på din egen måte er med på og skaper et godt miljø.
 • Vi forventer at du følger APKs regler for Sikkerhet og Forsikring.
 • Vi forventer at du bruker APKs utstyr på en god måte og melder tilbake om skader mv.
 • Verv gjerne venner og bekjente til å bli medlem av klubben.
 • Vi forventer at du setter deg godt inn i info på APKs hjemmeside.
 • Delta gjerne med å skape dialog og aktivitet i APKs lukkede medlemsgruppe på Facebook.
 • Vi forventer at du kommer med forslag til å gjøre APK bedre.
 • Vi håper du har tid til å bistå litt i ny og ned om du har tid mht. dugnader, tillitsverv, arrangementer, turer mv. så er det flott, men ikke noe krav.