Akerselva Padleklubb er medlem av Norges Idrettsforbund og særforbundet Norges Padleforbund og underordnet tilhørende regelverk og retningslinjer.  

Nedenfor vises en overordnet skisse av klubbens organisering:

APKs lov

Det vises til APKs lov for mer informasjon om krav mv. til de enkelte roller og funksjoner. 

NIF organisasjonsdata