Akerselva Padleklubb krever politiattest uten anmerkninger av alle frivillige (og eventuelle ansatte) over 15 år som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (dvs. under 18) eller mennesker med utviklingshemning.

Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

  1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
  2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Prosedyre for politiattest i klubben

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Politiattesten må innhentes på nytt minimum hvert 3. år, klubben vurderer det som nødvendig eller ved nye verv om klubben krever dette.

  1. Styret skal ved konstituering nytt styre oppnevne styreleder som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester i APK. er vararepresentant. 
  2. Styreleder informerer den enkelte om at man må ha politiattest.
  3. Styreleder skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til søker sammen med følgende lenke https://attest.politi.no/ hvor søker elektronisk sender inn søknad vedlagt mottatt skjema fra styreleder. I tillegg skal det henvises til mer informasjon på https://www.akerselvapadleklubb.no/politiattester
  4. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søkeren.
  5. Søker fremlegger politiattest for  styreleder.  
    Om det er anmerkninger knyttet til attest eller den ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.
  6. Styreleder lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Informasjon fra Norges Idrettsforbund

Klikk her for ytterligere informasjon.