Styret i Akerselva Padleklubb og andre frivillige driver klubben fra dag til dag. Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene og skal iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Styremøter

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. Formelle beslutninger skjer via styremøter og dokumenteres i styreprotokoller.

Innkallinger og protokoller fra styremøter

Det lages formelle innkallinger og styremøteprotokoller som arkiveres av styret.

Styremedlemmer

Styret består av styreleder, nestleder, ett styremedlem og to varamedlemmer.

Se menyvalget Tillitsvalgte for oversikt over hvem som er i styret. Vil du bidra på noe nivå via tillitsverv eller frivillig arbeid så er det bare å ta kontakt!

Styreansvarsforsikring

Klubben er forpliktet til å ha diverse forsikringer, herunder styreansvarsforsikring. Se Forsikringer for mer informasjon.

Arbeidsgrupper

Styret kan også opprette arbeidsgrupper som gis ansvaret for å utføre gitte oppgaver og rapportere tilbake til styret.

APKs lov

Det vises til APKs lov  for ytterligere informasjon rundt formkrav til styremøter, saksbehandling , protokoller, habilitet, økonomi mv.