Følgende tillitsvalgte er valgt på årsmøte 27.06.2020:

Styret

 • styreleder: Kåre Ivar Gauksrud
 • nestleder styret: Marit Bredesen
 • styremedlem: Nina Havermans
 • varamedlem: Christina Meisingseth
 • varamedlem: Frode Sved

Kontrollutvalget

 • medlem: Kristin Aandal
 • medlem: Ali Nuur
 • varamedlem: Øystein Vea

Valgkomitéen

 • valgkomité, leder: Mikolaj Szydlarski
 • valgkomité, medlem 1: Elisabeth Patricia Olsen
 • valgkomité, medlem 2: Patricia Dawn Kenni (Tricia)
 • valgkomité, varamedlem: Franziska Henrich
 
Se “Om APK” for nærmere beskrivelse av ovenfor nevnte funksjoner.