Følgende tillitsvalgte er valgt på ekstraordinært årsmøte 08.06.2019:

Styret

 • styreleder: Yngvar Bjartveit
 • nestleder styret: Marit Bredesen
 • styremedlem: Kåre Ivar Gauksrud
 • varamedlem: Christina Meisingseth
 • varamedlem: Frode Sved

Kontrollutvalget

 • revisor 1: Ingvild Øverstad
 • revisor 2: Michelle Rundqvist

Valgkomitéen

 • valgkomité, leder: Roman Brem
 • valgkomité, medlem 1: Mikolaj Szydlarski
 • valgkomité, medlem 2: Laura Recana Bjartveit
 • valgkomité, varamedlem: Filip Johansson

Se “Om APK” for nærmere beskrivelse av ovenfor nevnte funksjoner.