Følgende tillitsvalgte er valgt på årsmøte 02.03.2022:

Styret

 • styreleder: Kåre Ivar Gauksrud
 • nestleder: Marit Bredesen
 • styremedlem: Sigrun Hansen
 • styremedlem: Christian Øyvindsønn Boger
 • 1. varamedlem: Trine Haave
 • 2. varamedlem: Jørgen Amos Kruse
Klikk her for mer info om styrets arbeid.

Kontrollutvalget

 • medlem: Kristin Aandal
 • medlem: Wiggo Føien
 • varamedlem: Ali Nuur
Klikk her for mer info om kontrollutvalgets arbeid.

Valgkomitéen

 • valgkomité, leder: Geir Brenne
 • valgkomité, medlem 1: Frode Sved
 • valgkomité, medlem 2: Patricia Dawn Kennie
 • valgkomité, varamedlem: Jelena Kuburovic
Klikk her for mer informasjon om valgkomiteens arbeid.
 
Se “Om APK” for nærmere beskrivelse av rammene for klubbens organisering.