Semi-selvbetjent og betjent utlån APK Olafiagangen (Vaterland) 

APK har gratis utlån av kajakker og utstyr til APK-medlemmer fra Olafiagangen (Vaterland). Kajakkutttstyr kan også leies av ikke-medlemmer.

Samarbeidspartner JOY har gitte dager sommertid også gratis båtutlån til barnefamilier og andre fra samme sted.

Merk følgende:

 • Semi-selvbetjent utlån:
  En må fortsatt samtidig avtale tid for å få låst ut utstyr, mens det om mulig jobbes for å få dete helt selvbetjent.
 • Betjent uttlån:
  sommerperioden gjjelder følgende perioder:
  – Tidspunkter som er betjent informeres det om særskilt
 

Selvbetjent utleie Mad Goats Langkaia (Operaen)

Samarbeidspartner Mad Goats Paddling tilbyr APK-medlemmer leie av kajakker fra Langkaia like ved Operaen til rabatterte priser. Merk følgende:

 • Du bestiller tilgang til kajakker Langkaia på Mad Goats booking-side.
 • Ta spørsmål til Mad Goats via deres servicetelefon 400 80 440.

Hvilket type utstyr har en på ulike lokasjoner

APK og Joy har følgende utstyr på Olafiagangen (Vaterland)
 • 22 kajakker med padleeårer, vest, spruttrekk ved Akerselva. Diverse våtdrakter, padlesko, padlejakker, sikkerhetsutstyr mv. hvor deler av dette kan bestilles via booking-systemet. 
 • 2 kanoer med padleårer og vest.
 • 5 SUP-brett med padleåre og vest.
 • Joys 5 Suvi båter med årer, elmotor og vester for utlån til barnefamiier og andre (uavhengig av APK).
Mad Goats har følgende utstyr  ved Langkaia (Operaen)
 •  Kajakker med padleåre, vest og spruttrekk. En del eldre kajakker hvor roret er fjernet .
 • Utstyr som padlesko, vanntett oppbeavaring, våtdrakt mv. må du ha med selv. Eventuelt låne fra APKs i Olafiagangen (Vaterland).

Hvor mye utstyr kan lånes/leies

 • APK-medlemmer låner klubbens kajakkutstyr gratis.
  Ikke-medlemmer kan leie kajakkutstyr.
 • APK-medlemmer har rabattttert leie hos Mad Goats på Langkaia.
 • En kan normalt kun låne eller leie 1 kajakk pr. person.
 • Gruppebookinger mv. må avtales særskilt på forhånd ved å kontakt på info@akerselvapadleklubb.no.

Hvordan få detaljinformasjon om utstyr

Gå inn på den enkelte tjeneste via Booking-funksjonen pr. tjeneste, eksempelvis detaljer ulike kajakkmodeller. Om det er info du savner send en e-post til info@akerselvapadlelubb.no.

Renhold, feil og mangler på utstyr tilhørende APK

 • Ta godt vare på utstyret som om det var ditt eget.
 • Rengjør og tilbakelevere utstyr i samme tilstand som mottatt.
 • Meld feil og manger på utstyr en har brukt til APK.
 • Plasser utstyr på samme sted som du fant det om ikke annet er avtalt.
 • Tilbudet er basert på frivillighet og forsvarlig bruk fra alle.
  Ved problemer vil en søke å hjelpe, men en kan ikke garantere umiddelbar hjelp.
Se Booking-siden og fliken Ansvar utstyr for mer spesifikke punkter du følger.