Valgkomitéen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv,  plikter å tre ut av valgkomitéen.

Valgkomitéens medlemmer

Valgkomitéen består av en leder, to medlemmer og et varamedlem.

Se menyvalget Tillitsvalgte For oversikt over hvem som er i valgkomitéen.

Kjøreregler for valgkomitéen

Det vises til APKs lov og NIFS “instruks” rundt formkrav og gjennomføring for valgkomitéen.