Medlemmers og klubbens ansvar for forsikringer

I Akerselva Padleklubb er det utover felles organiserte aktiviteter lagt vekt på egenorganisering enten medlemmer benytter eget utstyr eller låner av klubben. Det er viktig at både klubben og det enkelte medlem er bevisst seg sitt ansvar knyttet til sikkerhet og behov for forsikring om uhellet skulle være ute.

Sett deg inn i innholdet på de tre flikene nedenfor: