Telefon

478 99 811 (vennligst bruk kontaktskjema så langt som mulig)

Postadresse

Smalgangen 27. 0188 OSLO

Adresse utstyrsutlån og -utleie

Se Utstyr for hvorfra utstyr kan lånes eller leies.