Organiserte turer – Onsdagspadling, vinterpadling mv.

Klubbens turledere organiserer og står for gjennomføringen av turer med egen turleder. 

Det informeres om kommende turer og påmelding via Akerselva Padleklubb medlemsgruppe på Facebook (forbeholdt medlemmer).

Vinterpadling: Se også egen side om vinterpadling.

Egenorganiserte turer 

Klubbens medlemmer anbefales selv å invitere med og lage egenorganiserte turer. 

Bruk  Akerselva Padleklubb medlemsgruppe på Facebook (forbeholdt medlemmer) for å annonsere forslag og få med andre.

Tur- og friluftsguider

APKs Turguide finner du ved å klikke her. Kom gjerne med forslag til nye ruter og andre guider og nyttig turinformasjon som du mener vi bør ta med.

Ro- og padleled for Oslofjorden kan du lese om ved å klikke her. Se også den flotte digitale brosjyren ved å klikke her.

 APKs turledere

Du finner mer informasjon om klubbens tur- og kursledere ved å klikke her

Frivillighet og ditt bidrag til turer

Det er viktig at deltakere fra klubben også bidrar i forkant og etterkant av turene slik at vi får en best mulig logistikk på disse. 

Som et lite idrettslag så er det vi som medlemmer som sammen skaper og utvikler vårt eget miljø og kultur som grunnlag for hva vi får til å skje via klubben så bli med du også! Du kan også melde deg som frivillig til eksempelvis å bidra rundt turer.