Bli med på turer du også!
Bli med på å skape gode turer og opplevelser sammen med andre
Egne turledere
Turlederne står for logistikk, gjennomføring og sikkerhet sammen med deltakerne
Husk sikkerhet
Tenk alltid på sikkerhet før, undereis og i etterkant av turer
Onsdagspadlinger
Bli med på faste onsdagspadlinger
Egenorganiserte turer
Bidra til å skape egenorganiserte turer og kom med forslag til turer klubben kan organisere
Vinterpadling
Bli med på vinterpadling du også
Lyst til å padle ned Akerselva?
Sjekk når klubben har slike turer for våre medlemmer
Bidra til miljøet via våre Cleanup-turer
Bidra med sporløs ferdsel og å bidra til å ta vare på miljøet
Previous slide
Next slide