Akerselva Padleklubb (APK) ble stiftet 15.12.2018 med organisasjonsnummer 922 034 176 og vi håper at nettopp du vil være med. Historien til APK startet allerede i 2012 hvor et nabolagsintiativ ble til Akserselva Kajakklubb som i 2018/2019 ble til Akerselva Padleklubb. APK er et idrettslag og er registrert i Frivillighetsregisteret og er en non-profit-organisasjon.

Akerselva Padleklubb arbeider med å fremme padling og roing i Akerselva og Oslofjorden. For eksempel: kajakker, kanoer, SUP-brett, robåter med videre. Klubben ønsker å bidra å tilføre aktiviteter i nærmiljøet.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

  1. Organisere klubbmedlemmer og tilhørende fellesskap.
  2. Organisere turer I Akerselva og Oslofjorden.
  3. Organisere lagring og sjøsetting-muligheter for kajakk mv.
  4. Bidra til nærmiljøaktiviteter, med spesielt fokus på barn og ungdom.

Klubben ønsker også å bidra rundt oppvekstmiljø og -muligheter for barn og unge. APK har ekstra fokus på natur og miljø og er også medlem av Forum for Natur og Friluftsliv.

Klubben er tilsluttet seg Norges Idrettsforbund og særforbundet Norges Padleforbund  sommeren 2019 slik at vi baserer vårt arbeid på godt etablerte prinsipper og støtteverktøy.  

Alle som ønsker å bli medlem eller på annen måte engasjere seg bes ta kontakt!