Bli med på turer du også!
Bli med på å skape gode turer og opplevelser sammen med andre
Vurder alltid sikkerheten og omgivelsene du ferdes i
Tenk alltid på sikkerhet før, underveis og i etterkant av turer
Lær og følg sikkerhetsreglene og hjelp andre når det trengs
Tren på kameratredning og egenredning årlig
Bruk alltid godkjent vest
Det er påbudt med vest i APK
Ikke bruk rusmidler - APK har nulltoleranse for alkohol og rus
Vær uthvilt og i alminnelig god fysisk form
Vurder eget forsikringsbehov om uhellet skulle være ute
Se APK Forsikringer for mer informasjon
Meld fra hvor du drar og når du skal være tilbake
Lær deg vikepliktreglene - kryss på de riktige og korte strekkene
Bli sett - bruk fargerike klær og padle i grupper for å synes
Bruk hodelykt, lys/lanterne og refleks ved skumring/natt
Husk vanntette bager for utstyr. Pass på mobil, nøkler, kamera, penger mv.
Vurder å ha med mat, lensepumpe, nødline, årepose, fløyte, førstehjelpsutstyr, reservebekledning
Kle deg etter vær og vanntemperatur utfra årstiden og sjekk vær og luft- og vanntemperatur
APK har av og til egne gjenoppfriskningskurs rundt sikkerhet mv.
Bli med du også!
Previous slide
Next slide