Sett deg inn i regler under “Booking-regler” og “Corona-smittevern‘ nedenfor, samt Utstyr & LokasjonerSikkerhet og Forsikringer.
Du kan behov enkelt sjekke vannføring Akerselva og havnivå/tidevann. Spørsmål sendes til 
booking@akerselvapadleklubb.no.
VIKTIG: Tidspunkt for utlåsing av utstyr må avtales i forkant ved å ringe/sende SMS til 478 99 811  (en stiller da så langt en kan).

Loading...

Målgruppe

 • APK-medlemmer kan via bookingsystem låne klubbens utstyr gratis.
 • Ikke-medlemmer kan i tillegg til å velge utstyr ogs velge tjenesten “Leie utstyr”.

Krav til brukere av utstyr

 • Alle brukere må ha Våttkort for å kunne låne kajakk. Kano og SUP krever ikke Våttkort.
 • Ansvarlig låntaker av utstyr skal være minst 21 år.
  – De mellom 14-20 år må ha med seg en ansvarlig låntaker på minst 21 år som kan følge opp øvrige deltakere.
  – De under 18 må ha skriftlig erklæring fra foreldre.
  – 14 år er pr. idag satt som nedre grense for bruk av klubbens utstyr.
 • Du må kunne fremvise booking, Våttkort kajakk og gyldig ID med foto (bankkort/pass/førerkort).
  Last ned Min Idrett app på din mobil slik at du ved behov kan bekrefte ditt medlemskap i APK.
 

Åpningstider

  • Overordnede åpningstider høst 2020:
    – mandag: stengt
      – tirsdag: stengt
      – onsdag: 17-20
      – torsdag: 17-20
      – fredag: stengt  fra 18.09.
      – lørdag 12-20
      – søndag: 12-20
  • (enkeltdager i kalender kan gjøres utilgjengelig når en ikke har utlånsressurser, turer, kurs)
  • Åpningstider redusereres gradvis utover fra medio august og utover høsten.

Betjening

  • Utlånet har behov for frivillige i og utenfor klubben som kan bistå rundt nevnte.

Bestille/godkjenne booking

 • Tilgang til selvbetjent utlån og leie gjøres via booking-funksjonen.
 • APK forbeholder seg retten til å kunne kansellere en booking frem til utlåndstidspunkt om det er forhold som tilsier dette.

Avbetille booking

 • Avbestilling gjøres ved å klikke på lenke i nedre del av mottattt booking-bekreftelse på e-post.
 • Det er viktig at avbestillling gjøres slik at utstyr gjøres tilgjengelig for andre.
 • Betalte tjenester ved manglende oppmøte refunderes normalt ikke.
Bruk av selve Booking-systemet

Når du skal “bestille” noe vil booking-funksjonen vll den ta deg gjennom stegene oppsummert nedenfor:

1. Tjeneste (første steg)

 • Velg lokasjon som igjen bestemmer hva slags tjenester du kan velge.
  Se  Utstyr og Lokasjoner for mer info om lokasjonene.
 • Velg Tjenestegruppe, Tjeneste og Varighet.
 • Klikk på Neste-knappen for å velge tidspunkt.
2. Tidspunkt (andre steg)
 • Velg ønsket dato fra kalender og starttidspunkt fra oversikt over tilgjengelige tidspunkter.
  Om du vil velge en annen tjeneste fordi den du først valgte ikke er ledig,  klikk på Forrige-knappen og velg på nytt.
 • Det er pt. satt en grense på booking 180 dager frem i tid.
 • Hvis en dato ikke er valgbar så skyldes det at tjenesten ikke tilbys i gitt tidsrom.
  Eventualt at det ikke er noen ledige forekomster av tjenesten (alt utlånt, utleid osv.).
3. Tillegg (tredje steg)
 • I dette steget vises både hovedtjenesten (slik at du får bilde av denne) og tilleggstjenester som valg (eksempelvis  årer. vest. mv.)
 • Klikk på og sørg or at alt du ønsker å ha med er valgt (NB: det er ingen kontroll her så viktig at du er nøye med å velge det du skal ha med!).
 • Du kan også velge å støtte APK med et valgfritt beløp ved å velge ‘Støtt APK’ (valgritt).
4. Handlevogn (fjerde steg)
 • Handlevogn hvor du ser hvilke tjenester du har valgt.
 • Du kan velge å legge til flere tjenester herfra.

5. Detaljer (femte steg)

 • Fyll ut din kontaktinfo og eventuell tilleggsinfo knyttet til tjeneste.
6. Betalinger (sjette steg, kun om tjenesten er priset)
 • Du kan betale via PayPal eller kredittkort.
6/7.  Ferdig (sjette eller syvende steg)
 • Her får du et sammendrag som oppsummerer bookingen.
 • Du vil i tillegg motta en e-post med ytterligere informasjon.
 

Når du låner utstyr så må du selv sørge for følgende (spør når du lurer på noe):

Generelt

 1. Følg smittevernregler beskrevet på fliken Corona-smittevern.
 2. Ta godt vare på utstyret som om det var ditt eget.
 3. Sjekk utstyr for mangler før og etter bruk og meld avvik til utstyrsvakt.
 4. Vurder å anskaffe egne padlesko, våtdrakt, tørrdrakt, vest mv. 
 5. Hjelp andre kjente og ukjente der det trengs.

Oppmøte/tilbakekomst

 1. Møt presis til avtalt tid og vær tilbake til booket/avtalt tid.
 2. Ikke gå inn i gårdsrom utstyrslager uten at utlånsvakt er tilstede da dette er privat grunn.
 3. Hold alltid port gårdsrom lukket og låst selv om det er folk i gårdsrom.
 4. Pass på at hunder i luftegård ikke løper ut ved åpning av port.

Klargjøre utstyr før bruk

 1. Ha med booking-bekreftelse med hvilket utstyr du har booket, ID-bevis og Våttkort (for kajakk).
 2. Lås opp todelt lassolås med tildelt kode og legg todelt lassolåsekabel i utstyrsbod.
 3. Finn passende vest, spruttrekk kajakk (valgfritt) og padleåre.
 4. Husk vanntette poser og sikring av elektronisk utstyr og annet som ikke tåler vann.
 5. Husk egen hodelykt ifbm. mørkt parti i kulvert (hodelykt lånes ut så langt en har).
 6. Stram baugliner på skrog kajakk hvis slakke.
 7. Juster pedaler ror på plen ved utstyrsbod eller på brygge og sjekk at ror virker.

Utbæring og utsetting av ustyr i Akerselva

 1. Bruk hun bærehåndtak på utstyr når dette fraktes eller løftes (tau og annet skal ikke brukes!).
 2. Bruk tralle kajakk/kano om alene eller spesielt tungt utstyr (oftest er det at to bærer fartøy sammen det mest effeketive).

Klargjøre brukt utstyr etter bruk

 1. Heng vest og spruttrekk kajakk opp i karantensone til venstre i bod. 
 2. Rengjør padleårer, cocpit og øvrige berørte flater med Antibac eller tilsvarende (se egen instruks).
 3. Fjern alle personlige gjenstander fra kajakk (husk å sjekke benyttede “rom”).
 4. Rengjør fartøy innvendig og spyl inn-/utvendig etter bruk slik at alt saltvannn og annet fjernes ( bruk svamp ved behov).
  Annet utstyr aom er vått eller har vært i saltvann skal alltid spyles.  Dette er også nødvendig for å unngå korrosjon/rust på metalldeler.
 5. Lagre fartøy opp ned på stativ med ror innerst (mot bussterminalen).
 6. Lås fartøy ved å feste løkke lassolås rundt snute (del 1) og ende (del 2) på fartøy og surr 2-3 ganger runddt stolpe stativ før du kobler sammen lås (sjekk at stramt nok).

Særlige regler knyttet til utlån ifbm. Corona (Covid-19) viruset

Bruker av utstyr fra APK sitt utlån må inntil videre etterleve følgende særlige regler ved lån av utstyr:
 1. Ikke lån utstyr om du hoster, ikke er i form mv.
 2. Vask hendene med såpe eller sprit før/etter tur (NB: ikke vask på stedet, ha eventuelt med egen håndvask).
 3. Bruk hansker e.l. om du har.
 4. Hold avstand – minst 1 meter og maks 20 personer i gruppen.
 5. Bruk egen vest og spruttrekk om du har (APK låner ut til de som ikke har). Våtdrakter, padlesko, padlejakker mv. lånes kun unntaksvis ut for bruk av gitt person i en periode (faste padlere anbefales å ha sitt eget).
  Nevnte leveres etter utlån inn i en egen “karantenesone” slik at klubben kan klargjøre dette før det settes tilbake sammen med annet utstyr.
 6. Du må ha med egen desinfisering. 
  Desinfiseringsmidler forefinnes ved kajakker som unntakvis brukes om en mot formodning ikke skule ha med egen.
 7. Desinfiser følgende utstyr før og etter bruk: padleårer, cockpit kajakk, og andre berørte områder.
  Vest, spruttrekk og eventuell annen bekledning leveres i karantesone i utstyrsbod.
 8. På utlånssted er det kun tilgang til vann via hageslange som kan brukes for å spyle kajakker og annet utstyr.
  Alt utstyr som har vært utsatt for saltvann skal skylles av.
 9. Alle padlere bør spesielt merke seg følgende: NPFs regler spesielt rettet mot padling.

Nevnte vil endres i takt med offentlige føringer og de praktiske tilpasninger NIF og NPF setter.

JOY Båtutlån har 5 Suvi båter med årer, elmotor og vester for gratis utlån til barnefamiier og andre. Utlånet foregår fra Akerselva på Vaterland (ved Riverside Ungdomshus).  JOY – Joint Organization for Youth samarbreider med APK om utlån mv.

Først og fremst er båter en gøyal, sunn mosjon og avstressende aktivitet med gode frilufts- og naturopplevelser. Samtidig er det viktig at en husker på sikkerheten når du ferdes i båt. Det er påbudt med livredningsvest og en voksen person i båten (minst 21 år), som er hovedansvarlig.’

Klikk her for mer info og booking fra JOY Båtutån.

Akerselva Padleklubb har avtale med Med Goats om rabattert leie av kajakker fra Langkaia.

Gå til Mad Goats booking-side for mer informasjon.