Sett deg inn i regler under “Booking-regler” og “Corona (Covid-19)-særregler’ nedenfor, samt Utstyr & LokasjonerSikkerhet og Forsikringer.
Du kan behov enkelt sjekke vannføring Akerselva og havnivå/tidevann. Spørsmål sendes til 
booking@akerselvapadleklubb.no.
VIKTIG: Tidspunkt for utlåsing av utstyr må avtales i forkant ved å ringe/sende SMS til 478 99 811  (en stiller da så langt en kan).

Loading...

Målgruppe

 • Disse reglene gjelder APKs eget utlån av kajakk, kano, SUP mv.
  For leie av kajakk og SUP fra Mad Goats og lån av båter fra JOY gjelder egne regler.
 • APK-medlemmer kan via booking låne gratis lån av klubbens utstyr.
  Ikke-melemmer kan leie utstyr til en lav pris.
 • Bruker må ha Våttkort for å kunne låne kajakk.
 • Ansvarlig låntaker av utstyr skal være minst 21 år.
  – De mellom 14-20 år må ha med seg en ansvarlig låntaker på minst 21 år som kan følge opp øvrige deltakere.
  – De under 18 må ha skriftlig erklæring fra foreldre.
  – 14 er pr. idag satt som nedre grense for bruk av klubbens utstyr.
 • Du må kunne fremvise booking, Våttkort og gyldig ID med foto (bankkort/pass/førerkort).
 • Last ned Min Idrett app på din mobil slik at du ved behov kan bekrefte ditt medlemskap i APK.

Godkjenning/avbestilling av den enkelte booking

 • Tilgang til selvbetjent utlån og leie gjøres via booking-funksjonen.
 • APK forbeholder seg retten til å kunne kansellere en booking frem til utlåndstidspunkt om det er forhold som tilsier dette.
 • Avbestillinger gjøres ved å sende e-post til booking@akerselvapadleklubb.no.
 • Betalte tjenester ved manglende oppmøte refunderes normalt ikke.
 • En mister retten til lån ved brudd på disse reglene.
Bruk av selve Booking-systemet

Når du skal “bestille” noe vil booking-funksjonen vll den ta deg gjennom stegene oppsummert nedenfor:

1. Tjeneste (første steg)

 • Velg lokasjon som igjen bestemmer hva slags tjenester du kan velge.
  Se  Lokasjoner-fliken for mer info om lokasjonene.
 • Velg Tjenestegruppe, Tjeneste og Varighet.
 • Klikk på Neste-knappen for å gå til 2. Tillegg
  Om du vil velge en annen tjeneste,  klikk på Forrige-knappen og velg på nytt.
2. Tillegg (andre steg)
 • I dette steget vises både hovedtjenesten (slik at du får bilde av denne) og tilleggstjenester som valg (eksempelvis  årer. vest. mv.)
 • Klikk på og sørg or at alt du ønsker å ha med er valgt (NB: det er ingen kontroll her så viktig at du er nøye med å velge det du skal ha med!).
 • Du kan også velge å støtte APK med et valgfritt beløp ved å velge ‘Støtt APK’ (valgritt).
3. Tidspunkt (tredje steg)
 • Velg ønsket dato fra kalender og dernest starttidspunkt fra oversikt over tilgjengelige tidspunkter.
 • Det er pt. satt en grense på booking 180 dager frem i tid.
 • Hvis en dato ikke er valgbar så skyldes det at tjenesten ikke tilbys i gitt tidsrom.
  Eventualt at det ikke er noen ledige forekomster av tjenesten (alt utlånt, utleid osv.).

4. Handlevogn (fjerde steg)

 • Handlevogn hvor du ser hvilke tjenester du har valgt.
 • Du kan velge å legge til flere tjenester herfra.

5. Detaljer (femte steg)

 • Fyll ut din kontaktinfo og eventuell tilleggsinfo knyttet til tjeneste.
6. Betalinger (sjette steg, kun om tjenesten er priset)
 • Du kan betale via PayPal eller kredittkort.
6/7.  Ferdig (sjette eller syvende steg)
 • Her får du et sammendrag som oppsummerer bookingen.
 • Du vil i tillegg motta en e-post med ytterligere informasjon.
 

Særlige regler knyttet til utlån ifbm. Corona (Covid-19) viruset

Bruker av utstyr fra APK sitt utlån må inntil videre etterleve følgende særlige regler ved lån av utstyr:
 1. Ikke lån utstyr om du hoster, ikke er i form mv.
 2. Vask hendene med såpe eller sprit før/etter tur (NB: ikke vask på stedet, ha eventuelt med egen håndvask).
 3. Bruk hansker e.l. om du har.
 4. Hold avstand – minst 1 meter og maks 20 personer i gruppen.
 5. Bruk egen vest og spruttrekk om du har (APK låner ut til de som ikke har). Våtdrakter, padlesko, padlejakker mv. lånes kun unntaksvis ut for bruk av gitt person i en periode (faste padlere anbefales å ha sitt eget).
  Nevnte leveres etter utlån inn i en egen “karantenesone” slik at klubben kan klargjøre dette før det settes tilbake sammen med annet utstyr.
 6. Du må ha med egen desinfisering. 
  Desinfiseringsmidler forefinnes ved kajakker som unntakvis brukes om en mot formodning ikke skule ha med egen.
 7. Desinfiser følgende utstyr før og etter bruk: padleårer, cockpit kajakk, og andre berørte områder.
  Vest, spruttrekk og eventuell annen bekledning leveres i karantesone i utstyrsbod.
 8. På utlånssted er det kun tilgang til vann via hageslange som kan brukes for å spyle kajakker og annet utstyr.
  Alt utstyr som har vært utsatt for saltvann skal skylles av.
 9. Alle padlere bør spesielt merke seg følgende: NPFs regler spesielt rettet mot padling.

Nevnte vil endres i takt med offentlige føringer og de praktiske tilpasninger NIF og NPF setter.

JOY Båtutlån har 5 Suvi båter med årer, elmotor og vester for gratis utlån til barnefamiier og andre. Utlånet foregår fra Akerselva på Vaterland (ved Riverside Ungdomshus).  JOY – Joint Organization for Youth samarbreider med APK om utlån mv.

Først og fremst er båter en gøyal, sunn mosjon og avstressende aktivitet med gode frilufts- og naturopplevelser. Samtidig er det viktig at en husker på sikkerheten når du ferdes i båt. Det er påbudt med livredningsvest og en voksen person i båten (minst 21 år), som er hovedansvarlig.’

Klikk her for mer info og booking fra JOY Båtutån.

Akerselva Padleklubb har avtale med Med Goats om rabattert leie av kajakker fra Langkaia.

Gå til Mad Goats booking-side for mer informasjon.