Før booking sett deg inn i regler under Utstyr & LokasjonerSikkerhet og Forsikringer. Info om bruk av booking-funksjonen finner du under ‘Om booking’ på denne siden.
Ved booking av flere kajakker må en lage en booking pr. kajakk slik at man har kontroll på hva som er ledig og hvilken person som har hvilken kajakk.
Utlån kajakkutstyr er gratis for APK-medlemmer mens ikke-medlemmer som følger klubbens regler kan leie så langt det lar seg gjennomføre (disse må legge til “leie”-tjeneste i tillegg til valg av kajakk).  Alle må ha Våttkort for å kunne låne/leie kajakk slik det fremgår av klubbens regler.

UTLÅNSTIDSPUNKT MÅ AVTALES PÅ TLF I TILLEGG TIL BOOKING NEDENFOR: En håper på sikt å få til selvbetjent utlån, men inntil videre må en ringe 464 12 846 eller 478 99 811 og avtale utlåsing av utstyr (og en stiller så langt en kan). Dette forenkles om en booker litt i forkant.
VIKTIG CORONA-INFO: Følg smittevernreglene oppgitt på fliken “Corana (Covid-19)-særregler”.

Loading...

Målgruppe

 • Reglene nedenfor gjelder APKs eget utlån. For leie fra Mad Goats se egen flik med info om detet.
 • Booking er ment for APK-medlemmer for gratis lån av klubbens utstyr.
  Utleie av kajakkutstyr til ikke-APK-medlemmer gjennomføres så langt det er mulig.
 • Bruker skal minimum ha gjennomført introduksjonskurs kajakk med tilhørende Våttkort.
 • Ansvarlig låntaker av utstyr skal være minst 21 år.
  – De mellom 14-20 år må ha med seg en ansvarlig låntaker på minst 21 år som kan følge opp øvrige deltakere.
  – De under 18 må ha skriftlig erklæring fra foreldre.
  – 14 er pr. idag satt som nedre grense for bruk av klubbens utstyr.
 • Du må kunne fremvise booking og gyldig ID med foto (bankkort/pass/førerkort) og Våttkort (Våttkort er ikke ID).
 • Last ned Min Idrett app på din mobil slik at du ved behov kan bekrefte ditt medlemskap i APK.

Avbestillinger

Godkjenning/kansellering av den enkelte booking

 • Tilgang til selvbetjent utlån og leie gjøres via booking-funksjonen.
 • APK forbeholder seg retten til å kunne kansellere en booking i etterkant om det er forhold som tilsier dette.
 • En mister retten til lån ved brudd på disse reglene.
Bruk av selve Booking-systemet

Når du skal “bestille” noe vil booking-funksjonen ta deg gjennom stegene oppsummert nedenfor:

1. Tjeneste (første steg)

 • Velg lokasjon som igjen bestemmer hva slags tjenester du kan velge.
  Se  Lokasjoner-fliken for mer info om lokasjonene.
 • Velg Tjenestegruppe, Tjeneste og Varighet.
 • Klikk på Neste-knappen for å gå til 2. Tillegg
  Om du vil velge en annen tjeneste,  klikk på Forrige-knappen og velg på nytt.
2. Tillegg (andre steg)
 • I dette steget vises både hovedtjenesten (slik at du får bilde av denne) og tilleggstjenester som valg (eksempelvis  årer. vest. mv.)
 • Klikk på og sørg or at alt du ønsker å ha med er valgt (NB: det er ingen kontroll her så viktig at du er nøye med å velge det du skal ha med!).
 • Du kan også velge å støtte APK med et valgfritt beløp ved å velge ‘Støtt APK’ (valgritt).
3. Tidspunkt (tredje steg)
 • Velg ønsket dato fra kalender og dernest starttidspunkt fra oversikt over tilgjengelige tidspunkter.
 • Det er pt. satt en grense på booking 180 dager frem i tid.
 • Hvis en dato ikke er valgbar så skyldes det at tjenesten ikke tilbys i gitt tidsrom.
  Eventualt at det ikke er noen ledige forekomster av tjenesten (alt utlånt, utleid osv.).

4. Handlevogn (fjerde steg)

 • Handlevogn hvor du ser hvilke tjenester du har valgt.
 • Du kan velge å legge til flere tjenester herfra.

5. Detaljer (femte steg)

 • Fyll ut din kontaktinfo og eventuell tilleggsinfo knyttet til tjeneste.
6. Betalinger (sjette steg, kun om tjenesten er priset)
 • Du kan betale via PayPal eller kredittkort.
6/7.  Ferdig (sjette eller syvende steg)
 • Her får du et sammendrag som oppsummerer bookingen.
 • Du vil i tillegg motta en e-post med ytterligere informasjon.
 

Akerselva Padleklubb har avtale med Med Goats om rabattert leie av kajakker fra Langkaia.

Gå til Mad Goats booking-side for mer informasjon.

Særlige regler knyttet til utlån ifbm. Corona (Covid-19) viruset

Bruker av kajakkutstyr må inntil videre etterleve følgende ved lån av utstyrr:
 • Vask hendene med såpe eller sprit før/etter tur (NB: ikke vann på stedet, ha eventuelt med egen håndvask).
 • Bruk hansker e.l. om du har.
 • Hold avstand – minst 1 meter og ha maks 20 personer i gruppen.
 • Bruk egen vest og spruttrekk om du har (APK låner ut til de som ikke har).
  Våtdrakter, padlesko, padlejakker mv. lånes kun unntaksvis ut for bruk av gitt person i en periode (faste padlere vil ofte ha sitt eget).
 • Desinfiser kajakkutstyr før og etter bruk ((padleårer, cockpit kajakk, vest, spruttrekk og andre berørte områder).
  Antibac forefinnes ved kajakker.
 • Ikke lån utstyr om du hoster, ikke er i form mv.

Alle padlere bør spesielt merke seg følgende: NPFs regler spesielt rettet mot padling – les del 1.
Nevnte vil endres i takt med offentlige føringer og de praktiske tilpasninger NIF og NPF setter.