Sett deg inn i regler under “Booking-regler” og “Corona-smittevern‘ nedenfor, samt Utstyr & LokasjonerSikkerhet og Forsikringer.
Du kan behov enkelt sjekke vannføring Akerselva og havnivå/tidevann. Spørsmål sendes til 
booking@akerselvapadleklubb.no.
VIKTIG: Tidspunkt for utlåsing av utstyr må avtales i forkant ved å ringe/sende SMS til 478 99 811  (en stiller da så langt en kan).