Sett deg inn i regler under “Booking-regler” og “Corona-smittevern‘ nedenfor, samt Utstyr & LokasjonerSikkerhet og Forsikringer.
Du kan behov enkelt sjekke vannføring Akerselva og havnivå/tidevann. Spørsmål sendes til 
booking@akerselvapadleklubb.no.
VIKTIG: Møt presis til det tidspunt du har booket og sørg for å være tilbake på tidspunkt booking gjelder om ikke annet avtalt med utlånsvakt.