Akerselva Padleklubb er bygget på frivillighet og dugnadsånd både blant klubbens medlemmer og tillitsvalgte, men også med bistand fra frivillige som bidrar når og der det trengs.

Enten du er medlem eller ikke har noen tilkytning til klubben, men kan ha litt tid til frivillig arbeid i ny og ne så kan du uforpliktende melde din interesse ved å klikke på  en av knappene til høyre.  

 APK skal være en klubb for alle enten de er medlemmer, frivillige eller annet. APK har for å understreke dette også signert Frivillighet Norges Mangfoldsplakat.

Tilgang samhandlingsportal frivillige, innleide og tillitsvalgte

Du kan få tilgang til den åpne delen av samhandlingsportalen via frivillig.akerselvapadleklubb.no eller portal.akerselvapadleklubb.no. Her finner du mye åpen informasjon rundt hvordan klubben er organisert og de med tildelte roller vil få tilgang til ytterligere informasjon utfra arbeidsoppgaver.

Bli med og gjør en forskjell du og da vel 🙂