HMS-plan og overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Akerselva Padleklubb er som frivilig organisasjon også pålagt å etterleve Internkontrollforskriften og Produktkontrollloven.

Helse, Miljø og Sikkerhet har førsteprioritet hos APK i alt arbeid og aktiviteter i regi av klubben . Se klubbens HMS-plan med overordnet ROS-analyse for mer informasjon.