APK gjennomfører sommer/høst 2023 gratis NPF Våttkort Introkurs på 3 timer  til unge 14-30 år som bor fast i Bydel Gamle Oslo eller har tilknytning til bydelen på annen måte og som ikke er i fast arbeid. Grupper fra lag/foreninger kan også forespørre kurs. Du kan også velge om du vil bli en del av APK Ung. APK tilbyr gratis kurs så langt det er mulig.

Fyll ut skjemaet for å forespørre kurs. APK kommer tilbake til deg! Du kan også sende e-post til ung@apk.no ved spørsmål.