Akerselva Padleklubb er medlem av Norges Idrettsforbund og særforbundet Norges Padleforbund. Dette medfører at klubben er underlagt Norges Idrettsforbunds lovnorm for idrettslag.

 Akerselva Padleklubbs versjon av nevnte lovnorm finner du ved å klikke på knappen til høyre.

“Lov” i denne forbindelse er av NIF brukt på en noe annen måte enn juridiske lover og er direkte sammenlignbare med det som ofte betegnes som “vedtekter”. Eventuelle revisjoner sentralt i lovnorm vil også måtte behandles og inntas i APK sin versjon av loven.