Akerselva Padleklubb krever politiattest uten anmerkninger av alle frivillige (og eventuelle ansatte) over 15 år som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (dvs. under 18) eller mennesker med utviklingshemning.

Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Prosedyre for politiattest i klubben

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Politiattesten må innhentes på nytt minimum hvert 3. år, klubben vurderer det som nødvendig eller ved nye verv om klubben krever dette.

 1. Styret skal ved konstituering nytt styre oppnevne en person som politattestansvarlig  med personlig vara for å håndtere ordningen med politiattester. 
 2. Politiattestansvarlig informerer den enkelte om at man må ha politiattest.
 3. Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende bekreftelsesskjema, og sende det til søker sammen med følgende lenke https://attest.politi.no hvor søker elektronisk sender inn søknad vedlagt mottatt skjema fra politiattestansvarlig. I tillegg skal det henvises til mer informasjon på https://www.akerselvapadleklubb.no/politiattester
 4. Politiet sender politiattest til søker.
 5. Søker fremlegger politiattest for  politiattestansvarlig i APK.  
  Om det er anmerkninger knyttet til attest eller den ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.
 6. Politiattestansvarlig lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren

  En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.
 7. Klikk her for ytterligere presiseringer fra Norges Idrettsforbund.