Særskilte regler knyttet til corona-smittevern

 1. Kurs vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittvernsregler.
 2. Ikke delta om du har noen form for symptomer, er i karantene eller har mistanke om mulig smitte.
 3. Bruk munnbind før og etter selve kajakkturen.
 4. Har du egen Antibac ta gjerne med dette for egen bruk.
 5. Kajakkutstyr skal rengjøres av deltaker i tråd med egne rutiner slik kursleder vil informere om.

Kursbetingelser 

 1. Nedre aldersgrense for å delta er 14 år og de under 18 år må ha foreldres samtykke.
 2. Kurset passer for deg som er i normalt god fysisk form. Du må være svømmedyktig og trygg i vannet. Minimums-/maksimumsvekt er 40-120 kg. Dersom det er spesielle forhold knyttet til dette, må du ta kontakt med kursleder i forkant, for spesiell tilrettelegging.
 3. Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling/manglende oppmøte refunderes ikke kursavgiften (sjekk eventuelt om du har egen avbestillingsforsikring).
 4. Arrangør kan avlyse kurs på grunn av vanskelige vær- og vannforhold, få påmeldte, mangel på turleder, force majeure mv. Ved avlysning må arrangør varsle deltakerne og komme med forslag til alternativ kursdato eller tilbud om refusjon (det kan ikke kreves kompensasjon utover innbetalt kursavgift).
 5. Vannsport krever at hver deltaker utviser en ansvarlig holdning og er årvåken. Deltaker plikter å innrette seg etter kursleders instruksjoner.
 6. Registrert kontaktinformasjon kan bli delt med kursledere og frivillige i APK som står for oppfølgingen av kurset.
 7. Det kan bli tatt bilder under kurs som vil kunne brukes i klubbens ulike kanaler. Ønsker du ikke å bli tatt bilde må du melde dette ved kursstart.

Uhell og forsikring

 1. Deltakelse på kurset skjer på deltakers eget ansvar.
 2. Arrangør påtar seg ikke ansvar for økonomiske og andre følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe.
 3. Egen reise-/ulykkesforsikring eller tilsvarende er å anbefale.

Spørsmål

Spørsmål kan sendes via eget skjema kursforespørsler eller også direkte til kursleder(e) på kursledere@akerselvapadleklubb.no.